etusivu_kuvitus_02

Nostetta tutkimus- ja yritysmaailman yhteistyöhön

Innoverkostot edistää vuoropuhelua sekä pyrkii toiminnallaan lisäämään maakuntarajat ylittävää yhteistyötä eri tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijoiden sekä yritysten välille. 

Toiminta keskittyy tiedon jakamiseen Innovaatio- ja osaamisverkostot -teeman ajankohtaisista aiheista korostaen erityisesti teeman valtakunnallisen vaikuttavuuden merkitystä. Innoverkostot luovat yhteistyön avulla uutta vauhtia tutkimus- ja yritysmaailman yhteistyölle, samalla tukien elinkeinoelämälähtöistä osaamisen uudistumista ja yritysten kasvua.

Aktiivinen rahoitushaku 15.4.–31.7. - katso lisätiedot (sparraus, hakuilmoitus)

valokuva_hue_01

INNOVERKOSTOT

Innoverkostojen taustalla toimii Innovaatio- ja osaamisverkostot valtakunnallisen teeman koordinaatiohanke; INNOVATE (EAKR). Hanketta toteuttaa LAB-ammattikorkeakoulu ja teeman välittävä toimielin on Etelä-Savon ELY-keskus. 

Innoverkostot luovat nostetta tutkimus- ja yritysmaailman yhteistyöhön. Toiminnalla tuetaan elinkeinoelämälähtöistä osaamisen uudistumista ja sitä kautta kasvavaa yritysten liiketoimintaa. Lisäksi Innoverkostot pyrkii jalkauttamaan tietoa Innovaatio- ja osaamisverkostot –teeman tuloksista sekä tukee toiminnallaan rahoituksen saaneita hankkeita. 

Innovaatio- ja osaamisverkostot -teeman kautta edistetään tutkimus- ja kehitysinvestointeja erityisesti vihreän siirtymän ja digitaaliseen muutokseen kannustaen. Teema täydentää yliopistokaupunkien ekosysteemisopimuksia ja maakuntien omia älykkään erikoistumisen strategioita osaamis- ja innovaatiovetoisen kasvun aikaansaamiseksi.

Teemasta järjestetään erillisiä hakuja, jolloin teemaan voidaan jättää hankehakemuksia EURA2021-järjestelmän kautta. Teema vastaa ohjelman toimintalinjojen 1: Innovatiivinen Suomi ja 2: Hiilineutraali Suomi tavoitteita.

Ajankohtaista

Tilaa uutiskirje

Ota yhteyttä

Kysyttävää Innoverkostojen toiminnasta

Martti Mäkimattila, projektipäällikkö
LAB-ammattikorkeakoulu
+358 40 7388177
martti.makimattila@lab.fi

(Lomalla 21.6.- 2.8.)

Kysyttävää rahoituksesta tai hakuprosessista

Tiina Arpola, yritysasiantuntija
Etelä-Savon ELY-keskus
0295 026 131
tiina.arpola@ely-keskus.fi

(Heinäkuu: kysymykset sähköpostitse, vastataan viikottain)